FIZYKA I BIOFIZYKA

Prowadzący: dr inż. Gabriela Dudek

Wykłady
Ćwiczenia tablicowe
Ćwiczenia laboratoryjne


TERMINY EGZAMINU Z FIZYKI I BIOFIZYKI

0 termin egzaminu odbędzie się 13.06.2018r. w sali 202 (Czerwona Chemia).

I termin egzaminu odbędzie się 22.06.2018r. o godz. 10.00 w sali 1 (Czerwona Chemia).

II termin egzaminu odbędzie się 02.07.2018r. o godz. 10.00 w sali 1 (Czerwona Chemia).

III termin egzaminu odbędzie się 10.09.2018r. o godz. 10.00 w sali 1 (Czerwona Chemia).


Na egzamin należy przynieść papier kancelaryjny

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE