STATYSTYKA I MODELOWANIE MATEMATYCZNE


Prowadzący: dr inż. Monika Krasowska

Materiały do zajęć dostępne są na Platformie Zdalnej Edukacji: http://platforma.polsl.pl/rch/