Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne są prowadzone w semestrze letnim.