Ćwiczenia tablicowe

Prowadzący: dr inż. Anna Strzelewicz
dr inż. Aleksandra RybakInformacje ogólne dotyczące ćwiczeń z matematyki - semestr I:

Orientacyjna tematyka cwiczen:

Funkcje, indukcja zupelna
Granice (prawa rachunku granic, wzor Eulera, sinx/x, granice z silniami, eliminowanie symboli nieoznaczonych BEZ reguly l'Hospitala) i pochodne (z definicji, obliczanie pochodnych w rachunku pochodnych: pochodna f. zlozonej, pochodna iloczynu i ilorazu).
Zastosowanie pochodnej: Styczne, normalne, przebieg zmiennosci funkcji, regula l'Hospitala
Zastosowanie pochodnej: Tw. Rolle, Lagrange, krzywizna
Ciagi i szeregi
Calki nieoznaczone
Calki oznaczone
Obiecane rozw. zadan z pol bryl obrotowych - P.Borys
Calki niewlasciwe
Liczby zespolone
Szeregi Fouriera, Macierze (kolejne zajecia)
Rownania rozniczkowe: zmienne rozdzielone, met. Picarda, r. liniowe, zupelne, met. szeregow potegowych, r. Bernoulliego, r. Clairauta
Rownania rozniczkowe II: podstawienie k=y/x, rownania II rzedu jedenorodne, niejednorodne, znajdowanie drugiego rozw. przy danym pierwszym
Calki wielokrotne
Calki krzywoliniowe


Proponowana literatura - zbiory zadan

Przykladowe podreczniki Pomoce naukowe do cwiczen