Strona aktualizowana jest dwa razy w roku

STUDIUM DOKTORANCKIE

przy Wydziale Chemicznym Politechniki ¦l±skiej w GliwicachZasady organizowania i prowadzenia Studiów

Zasady przyjmowania na Studia Doktoranckie

Program Studiów

Doktoranci Wydziału Chemicznego

Tematy prac doktorskich zakończonych obron± w roku    2004     2005     2006

Zasoby dla doktorantow

Europejskie Studium Doktoranckie

AKTUALNOSCI

Galeria

ul. Ks. M.Strzody 9, 44 - 100 Gliwice
tel.: 0(prefix)32 237-1549 (dziekanat)
fax: 0(prefix)32 237-15-49,
e-mail: rch0@polsl.pl

Kierownik Studium: prof. dr hab. inż. Jan Łukaszczyk
tel.: 237-17-04, 237-15-09
e-mail: Jan.Lukaszczyk@polsl.pl