Zasady przyjmowania na Studia Doktoranckie


Wydział Chemiczny prowadzi ośmiosemestralne dzienne studia doktoranckie.
Warunkiem przyjęcia na studia jest średnia ocena ze studiów magisterskich powyżej lub równa 4.3, w sytuacjach wyjątkowych > 4.

Najwazniejsze kryteria wyboru to:
- osiagnięcia kandydata w czasie studiów magisterskich (średnia z ocen, poziom pracy magisterskiej),
- znajomość języków obcych,
- wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Termin składania podań upływa 15 września każdego roku. Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w drugiej połowie września.

Podanie na Studia Doktoranckie powinno zawierać:
życiorys, kwestionariusz osobowy, dwa zdjęcia, dyplom ukonczenia studiow wyzszych, potwierdzenie sredniej ze studiow, informacja o zainteresowaniach naukowych i dotychczasowym dorobku, oswiadczenie przyszlego opiekuna naukowego o jego zgodzie na przyjecie obowiazkow promotora, oświadczenie dotyczące ograniczeń w podejmowaniu pracy oraz ewentualnie podanie o stypendium doktoranckie.

Na okres trwania studiów doktoranckich doktorant może uzyskać stypendium doktoranckie.
Po otwarciu przewodu doktorskiego większość doktorantów uzyskuje granty promotorskie Ministerstwa Nauki i Informatyzacji.
Słuchacze Studium Doktoranckiego, których opiekunami i promotorami są profesorowie Europejskiego Studium Doktoranckiego "Nowoczesne materiały polimerowe", mogą zostać uczestnikami tego Studium.

Strona główna