Tematy prac doktorskich zakończonych obroną w roku 2004Doktorant Promotor Temat
mgr inż. Anna Korytkowska-Wałach dr hab. inż. M.Gibas, prof.Pol.Śl. Synteza makromonomerów o strukturze oligo(etero-estrów) 2 (di) metakrylanów glikoli oligoetylenowych.
mgr inż. Joanna Bugla prof. dr hab. inż. W.Szeja Chemoenzymatyczna synteza glikolipidów.
mgr inż. Ewa Pietrasik dr hab. inż. J.Helmann, prof.Pol.Śl. Badania procesu suszenia brykietów paliwowych w złożach kompozytowych.
mgr inż. Mariola Bodzek dr hab. inż. J.Thullie, prof. Pol.Śl. Analiza pracy reaktorów rewersyjnych przy zastosowaniu złoża dwubiegowego.
mgr inż. Monika Kurpas dr hab. inż. J.Thullie, prof. Pol.Śl. Analiza pracy reaktorów rewersyjnych przy obecności sprzężeń bezpośrednich.
mgr inż. Agnieszka Szymańska-Kolasa prof. dr A.Bylicki Kinetyka katalitycznego hydroodazotowania i hydroodsiarczania związków modelowych na węglikach molibdenu i wolframu.
mgr inż. Piotr Dydo dr hab. Jerzy Ciba, prof. Pol.Śl. Badania nad blokowaniem membran nanofiltracyjnych osadami substancji mineralnych
mgr inż. Agnieszka Kowalczuk-Bleja prof. dr hab. inż. A.Dworak The synthesis of core-shell star polymers via controlled and living polymerizations
mgr inż. Anna Kasprzycka prof. dr hab. inż. W.Szeja Synteza i zastosowanie tiokarbominianów, pochodnych monosacharydów w reakcjach glikolizacji
mgr inż. Lucyna Więcław-Solny prof. dr hab. inż. A.Jarzębski Otrzymywanie powłok katalitycznych na metalicznych podłożach


Strona główna