Tematy prac doktorskich zakończonych obron± w roku 2005Doktorant Promotor Temat
mgr inż. Mariola Pigulla dr hab. inż. S.Krompiec, prof. Pol.¦l. Kompleksy rodu i rutenu w syntezie enamin i enamidów
mgr inż. Mirosława Zydroń prof. dr hab. inż. I.Staneczko-Baranowska Chromatografia cieczowa w analizie amin biogennych, metyloksantyn i ich metabolitów
mgr inż. Magdalena Kołodziej - Sadlok prof. dr hab. inż. M.Łapkowski Badania procesów elektrochemicznych na granicy faz elektroda-roztwór metodą AFM in situ
mgr inż. Eugenia Grabiec prof. dr hab. inż. D.Sęk Badania nad syntezą i charakterystyka nowych polimerów zawierających ugrupowania chromoforowe w łańcuchach bocznych
mgr inż. Piotr Niemiec prof. dr hab. inż. W.Szeja Badania nad biodegradowalnymi komponentami olejów smarowych
mgr inż. Łukasz Socha doc. dr hab. inż. J.Pająk Badania wpływu ciśnienia na reakcje przeniesienia wodoru z tetraliny i ....
mgr inż. Nikodem Kuźnik dr hab. inż. S.Krompiec, prof. Pol.¦l. Badania nad reakcjami wybranych kompleksów rutenu ze związkami 0-,S- i Se-alkilowymi
mgr inż. Joanna Bigda dr hab. inż. P.Synowiec, prof. Pol.¦l. Wykorzystanie metody CFD do określania wybranych parametrów pracy aparatów z mieszadłem


Strona główna