Tematy prac doktorskich zakończonych obron± w roku 2006Doktorant Promotor Temat
mgr inż. Marta Kargol prof. dr hab. inż. A.Jarzębski,
prof. dr J.Zając
Preparation and characterization of new mesoporous inorganic molecular sieves and their application for light hydrocarbons separation
mgr inż. Bartłomiej Jakubowski prof. dr hab. inż. J.Zawadiak Badania nad opracowaniem technologii otrzymywania 1-(4-metoksyfenylo)etanonu na drodze katalitycznego utleniania 1-metoksy 4-(1 metyloetylo)benzenu
mgr inż. Przemysław Borys prof. dr hab. inż. Z.Grzywna Deterministyczne procesy dyfuzyjne
mgr inż. Sylwia Kukowka prof. dr hab. inż. J.Maślińska-Solich Badania nad kondensacją i polikondensacją wybranych polioli z monomerami difunkcyjnymi
mgr inż. Alicja Utrata-Wesołek doc. dr hab. inż. A.Dworak,
prof. dr B.Voit
Stimulisensitive polymers based upon reactive polyeters
mgr inż. W.Simka dr hab. inż. J.Piotrowski, prof. Pol.¦l. Badania procesu usuwania mocznika z roztworów wodnych metodą elektrochemiczną
mgr inż. E.Gibas prof. dr hab. inż. J.Maślińska-Solich Badania nad reakcją aminoalkoholi z dialdehydami i polimerami funkcyjnymi (CHO)
mgr inż. Ewa Cebula dr hab. inż. Jerzy Ciba,prof. Pol.¦l.
mgr inż. Andrzej Gondela dr hab. inż. K.Walczak,prof. Pol.¦l. Badania reakcji pochodnych uracylu z wybranymi N-nukleofilami


Strona główna