AbstractStanisław Przestalski, Jerzy Hładyszowski
Forces acted in living cells