next up previous contents
Next: Co wobec tego oznacza Up: Relatywistyka Previous: Jak wyprowadzić ?   Spis rzeczy

Ile wynosi masa fotonu?

Paweł F. Góra, Instytut Fizyki UJ, mailto:gora@if.uj.edu.pl

Zero. Foton jest czastka bezmasowa. Masa czastki jest proporcjonalna do kwadratu jej czteropedu, ten zas dla fotonu wynosi zero.