next up previous contents
Next: Czy cząstka o masie Up: Relatywistyka Previous: Czy fotony są przyciągane   Spis rzeczy

Skoro fotony sa przyciagane grawitacyjnie, to czy nie wynika stad, ze maja one mase?

Paweł F. Góra, Instytut Fizyki UJ, mailto:gora@if.uj.edu.pl

Nie. Wszystko, co posiada mase, oddziauje grawitacyjnie, ale jesli o obiekcie wiemy tylko to, ze oddziauje grawitacyjnie, nie mozemy stad wnioskowac, ze obiekt ten ma mase. Zgodnie z OTW zródem pola grawitacyjnego jest tensor energii-pedu. Masa jest tylko jedna ze skadowych tego tensora. Cos - w szczególnosci foton i inne pola elektromagnetyczne - moze miec zerowa mase a mi- mo to oddziaywac grawitacyjnie jesli pozostae skadowe tensora energii-pedu nie znikaja.