next up previous contents
Next: Do jakiej prędkości należy Up: Relatywistyka Previous: Skoro fotony są przyciągane   Spis rzeczy

Czy czastka o masie spoczynkowej $m_0$ i poruszajaca sie z predkoscia v przyciaga grawitacyjnie inna czastke o masie spoczynkowej M z sia $F = G [M m_0 /\sqrt {1-v^2/c^2})/r^2$?

Paweł F. Góra, Instytut Fizyki UJ, mailto:gora@if.uj.edu.pl

Nie. W te puapke zwolennicy masy relatywistycznej wpadaja najczesciej. Grawitacje nalezy poprawnie opisywac w jezyku OTW. Wzór Newtona,


\begin{displaymath}
F = \frac{G m_1 m_2}{r^2}
\end{displaymath} (2.31)

jest z punktu widzenia OTW suszny tylko dla maych mas i maych predkosci. Widac, ze ,,masy relatywistycznej'' nie mozna uzywac w poaczeniu ze wzorem Newtona: Jesli ,,masa relatywistyczna'' jest znacznie wieksza od masy spoczynkowej oznacza to, ze i predkosc jest duza, wówczas zas wzór Newtona nie obowiazuje. Z drugiej strony jesli predkosc jest maa, ,,masa relatywistyczna'' rózni sie od masy spoczynkowej nieznacznie i wstawianie jej do wzoru Newtona nie wnosi nic interesujacego.

Zwrócmy uwage, ze w eksperymentach akceleratorowych czastki sa rozpedzane do predkosci podswietlnych i ich ,,masa relatywistyczna'' staje sie bardzo duza. Gdyby oddziaywanie grawitacyjne czastek podswietlnych speniao wzór Newtona z masa relatywistyczna, wynikajace stad efekty zostayby dawno zaobserwowane. Niczego takiego jednak jak dotad nie zarejestrowano.


next up previous contents
Next: Do jakiej prędkości należy Up: Relatywistyka Previous: Skoro fotony są przyciągane   Spis rzeczy