next up previous contents
Next: Co jest nie tak Up: Mechanika Previous: Czy woda w wannie   Spis rzeczy

Co to sa siy pozorne?

Sa to siy bezwadnosci. Siy te sa nieobserwowalne w ukadzie inercjalnym; wystepuja natomiast w ukadzie nieinercjalnym. Jest to zwiazane z czynnikiem $a'$ wyprowadzonym w paragrafie 3.1.