next up previous contents
Next: Czy można odróżnić sytuację Up: Mechanika Previous: Dlaczego szerokie opony samochodu   Spis rzeczy

Jak obliczac wspóczynniki oporu aerodynamicznego i siy nosnej dla róznych bry?

From: Wiesiek <kruszewski@poczta.onet.pl>

Te wspóczynniki sa okreslane w tunelu aerodynamicznym podczas tzw. dmuchania bryy o okreslonym ksztacie. Dla profili ,,lotniczych'' mozna by policzyc (?), ale to juz wysoka szkoa jazdy w dynamice pynów.

Wspóczynnik oporu Cx silnie zalezy od ksztatu bryy i chropowatosci powierzchni, ale tez i od liczby Re - Reynoldsa. Stad trudnosci w jego ujeciu analitycznym.