next up previous contents
Next: Czy zmiany energii kinetycznej Up: Mechanika Previous: Czy można odróżnić sytuację   Spis rzeczy

Co to jest zasada Macha?

(wedug Delty 08/1984, artyku Z. Królaka)

Zasada Macha jest to poglad filozoficzny (dotad niezweryfikowany), mówiacy o zachowaniu si bezwadnosci w zaleznosci od ilosci materii we wszechswiecie. Mach stwierdzi, ze jesli we wszechswiecie byaby tylko jedna czastka, to jej ruch byby nieokreslony, nie byoby punktu odniesienia by stwierdzic czy jest on przyspieszony czy prostoliniowy. Z drugiej strony, z zewnatrz na czastke nie moze wówczas dziaac sia, a wiec


\begin{displaymath}
ma=0
\end{displaymath} (3.19)

Poniewaz nie mozna wzgledem niczego okreslic czy poruszamy sie z niezerowym przyspieszeniem, Mach zaozy dla takiego przypadku uogólnione rozwiazanie $m=0$, implikujace, ze masa bezwadna zalezy od ilosci materii we wszechswiecie i w skrajnym przypadku moze wyniesc zero.