next up previous contents
Next: Prąd Up: Mechanika Previous: Dlaczego żużlowcy skręcają z   Spis rzeczy

Co to sa caki ruchu?

Caki ruchu, sa to wielkosci zachowane w trakcie ewolucji ukadu mechanicznego. Nalezec do nich moga na przykad energia, ped, moment pedu. Maja duze zastosowanie m.in. w symulacjach numerycznych, gdzie ich niezmiennosc jest wykadnikiem stabilnosci obliczen.