next up previous contents
Next: Jak działa mikrofalówka? Up: Optyka, fale EM Previous: Czemu lustro odwraca lewo-prawo,   Spis rzeczy

Dlaczego gebia ostrosci w aparatach jest zalezna od przesony?

Michał Wasiak <mwasiak@ck-sg.p.lodz.pl>

Najatwiej odpowiedziec dlaczego. Nieostrosc obrazu bierze sie stad, ze promienie wychodzace z jednego punktu przedmiotu, nie przecinaja sie wszystkie w jednym punkcie na ekranie. Najdalej od siebie beda paday na ekran promienie, które wyjda z przedmiotu pod duzymi kontamie do siebie. Waska przesona nie przepusci zbyt rozbieznych promieni. Im przesona wezsza, tym mniejsze rozmycie obrazu. Jezeli przesona jest bardzo waska, nie potrzebna jest w ogóle soczewka do uzyskania ostrego obrazu na ekranie. Takie urzadzenie nazywa sie camera obscura.

Teraz o powiazaniu przesony z gebia ostrosci. Najpierw trzeba ustalic kiedy obraz jakiegos punktu mozna uznac za ostry. Pewnym (zbyt rygorystycznym) kryterium, jest wymaganie, zeby srednica obszaru na ekranie, w którym mieszcza sie promienie wychodzace z jednego punktu przemiotu, bya mniejsza od ziarna kliszy. Gdyby obiektyw by jedna soczewka, dao by sie policzyc zaleznosc gebi od przesony. Z prawdziwym obiektywem jest trudniej.


next up previous contents
Next: Jak działa mikrofalówka? Up: Optyka, fale EM Previous: Czemu lustro odwraca lewo-prawo,   Spis rzeczy