next up previous contents
Next: Jakie są zakresy promieniowania Up: Optyka, fale EM Previous: Dlaczego głębia ostrości w   Spis rzeczy

Jak dziaa mikrofalówka?

Mikrofalówka wysya fale elektromagnetyczne wzbudzajace czasteczki wody do rezonansu rotacyjnego. Rezonans moze dodatkowo dotyczyc tez innych czastek, np. niezalecanych do mikrofalówek naczyn.