next up previous contents
Next: Co to jest entalpia? Up: Termodynamika Previous: Co to jest entropia?   Spis rzeczy

Jak dziaa lodówka?

Spójrzmy na rozdzia 8.1. Gdyby w cyklu termodynamicznym wykonywac obieg w druga strone (przeciwnie do wskazówek zegara), to wydatkowana praca obiegu byaby ujemna. Ciepo byoby zatem z ukadu odbierane.

Bardzo prostym pomysem na lodówke jest np. szybkie rozprezanie sprezonego uprzednio gazu, bedacego w równowadze termodynamicznej z otoczeniem. Rozprezaniu towarzyszy spadek temperatury. Mozna taki gaz nastepnie wstawic do lodówki i pozwolic by ogrza sie w niej, odbierajac z jej wnetrza ciepo.