next up previous contents
Next: Czy otwarta lodówka oziębia Up: Termodynamika Previous: Czy można zbudować perpetuum   Spis rzeczy

Jaka jest maksymalna sprawnosc silnika cieplnego i dlaczego?

Sprawnosc wszystkich (odwracalnych) silników cieplnych dziaajacych miedzy dwoma zródami ciepa o staej temperaturze jest jednakowa. Gdyby sprawnosc nie bya jednakowa, moznaby uzyc sprawniejszego silnika do napedzania sabszego, który po odwróceniu ciagu mógby pompowac ciepo do cieplejszego zbiornika ciepa. Byby to samorzutny przepyw ciepa, co jest niemozliwe. Dla przypomnienia,


\begin{displaymath}
\eta=\frac{Q_{\textrm{doprowadzone}}-Q_{\textrm{wyprowadzone}}}{Q_{\textrm{doprowadzone}}}
\end{displaymath} (8.8)

Stosunek ciepa doprowadzonego do wyprowadzonego wyraza sie równaniem:


\begin{displaymath}
\frac{Q_d}{Q_w}=\frac{T_I}{T_{II}}
\end{displaymath} (8.9)

A zatem sprawnosc wynosi


\begin{displaymath}
\eta=\frac{T_I-T_{II}}{T_I}
\end{displaymath} (8.10)

Jest to maksymalna sprawnosc silnika cieplnego dziaajacego miedzy zródami ciepa o zadanych temperaturach. Tyczy sie ona silnika odwracalnego; nieodwracalne zawsze maja sprawnosc mniejsza.


next up previous contents
Next: Czy otwarta lodówka oziębia Up: Termodynamika Previous: Czy można zbudować perpetuum   Spis rzeczy