next up previous contents
Next: Dlaczego czajnik wydaje odgłosy Up: Termodynamika Previous: Dlaczego cocacola wyciągnięta z   Spis rzeczy

Dlaczego sól topi lód?

Sól dyfunduje w lód i narusza jego strukture krystaliczna. Pojawiaja sie defekty sieci krystalicznej, w zwiazku z czym, atwiej jest rozerwac wiazania tej sieci. Potrzebna jest zatem do tego mniejsza energia. Poniewaz miara temperatury powietrza czy lodu jest zas srednia energia kinetyczna czastek tworzacych, fakt ten oznacza, iz siec taka przestaje byc stabilna w nizszej temperaturze (przy mniejszej energii).