next up previous contents
Next: Gdzie można znaleĽć jakie¶ Up: Inne zagadnienia Previous: Czy nauka może znaleĽć   Spis rzeczy

Co to jest brzytwa Ockhama?

From: "Pawel F. Gora" <gora@if.uj.edu.pl>

Jest to zasada wprowadzona do teologii przez angielskiego mnicha, Williama of Ockham, bodajze w XIV wieku: nie nalezy mnozyc bytów bez potrzeby. Jesli jakies obiekty nie sa konieczne do wyjasnienia pewnych zjawisk, nie nalezy postulowac istnienia tych obiektów. W tej postaci - jako postulat epistemologiczny, nie zas ontologiczny, jak sie to niektórym wydaje! - brzytwa Ockhama wchodzi w skad metodologii wielu nauk przyrodniczych.